Ydelser udenfor Sygesikringen – Priser

–    Motorattest                                                           Kr. 550,00 inkl. moms

–    Motorattest / helbredsbetinget                             Kr. 650,00 inkl. moms

–    Taxa/erhvervskørekort                                         Kr. 650,00 inkl. moms

–    Lægeerklæring / Friattest                                    Kr. 600,00

–    Mulighedserklæring                                             Kr. 600,00 pr. påbegyndt 15 minutter

–    Skoleattest – sygemelding til eksamen               Kr. 350,00 inkl. moms

–    Idrætsfritagelse                                                    Kr. 250,00 inkl. moms

–    Attest til parkeringsskilt                                        Kr. 500,00 inkl. moms

–    Attest til ansøgning – Invalidebil                             Kr. 500,00 inkl. moms

–    Print af blodprøver eller epikrise pr. ark         20 kroner/ark for de første 10 sider, herefter 10 kroner/ark.

–    Vaccinationer – se pkt. under vaccinationer

Gruppe 2 patienter

–    Konsultation                                                   Kr. 500,00

–    Receptfornyelse                                             Kr. 200,00

–    Telefonkonsultation                                        Kr. 300,00

Privatkonsultation    (ingen EU-papirer el sygesikringstilknytning)

–    Recept                                                            Kr. 200,00

–    Blodprøve                                                       Kr. 200,00

–    Konsultation                                                    Kr. 500,00

Der betales kontant ved konsultationen.
Bemærk: Vi modtager ikke DANKORT.