Henvisninger

Alle former for henvisninger til fx fysioterapeut og speciallæger behøver som hovedregel en forudgående konsultation. Henvisningen tjener til at give modtageren de bedste forudsætninger for sin undersøgelse.
Dette gælder også ved fornyelse af en henvisning.