Åbningstider

Konsultation
Tidsbestiling
Mandag
08:00–15:00
09:00–12:00
Tirsdag
08:00–15:00
09:00–12:00
Onsdag
08:00–12:00
09:00–12:00
Torsdag
08:00–15:00
09:00–12:00
Fredag
08:00–12:00
09:00–12:00

Vedrørende tidsbestilling

Tidsbestilling pr. telefon foregår i tidsrummet kl. 08.00–12.00.
Oplys venligst hvad konsultationen handler om, dels for at lægen kan forberede sig, dels for at den rette tid sættes af.

Er der flere problemstillinger, vil det være fornuftigt at aftale yderligere en konsultation, da du er bedst tjent med at have god tid til det enkelte problem.

Vær i god tid med bestilling af tidskrævende aftaler, fx

  • forebyggende undersøgelser
  • attestanmodninger, sygemelding, kørekort
  • udredning af uklare eller komplicerede tilstande

Ved akut sygdom sker tidsbestilling pr. telefon i tidsrummet kl. 08:00–10:00, ikke via e-konsultation.
Vi gør os umage med, at du hurtigst muligt får afklaret et akut problem, og du ses gerne samme dag mellem kl. 11:00–12:00 eller efter særlig aftale.

Ved behov for aftale om hjemmebesøg sker tidsbestilling mellem kl. 08.00–09.00, ikke via e-konsultation.
Besøg i hjemmet er forbeholdt patienter der, efter lægens skøn, ikke kan komme i konsultationen.
Anmodning om besøg kan du selvfølgelig selv fremsætte, men også dine pårørende eller hjemmeplejen i samråd med dig.

Tidsbestilling via mail

Det er muligt selv at booke en tid til konsultation. Der er afsat begrænsede tidsrum dagligt formiddage og eftermiddage.
Der er afsat 15 minutter til konsultationen, som problemets størrelse må afpasses til.
Vi beder om, at du kun bestiller én tid pr. dag, da vi ellers ikke har tider nok til vores øvrige patienter.
Vær i god tid, da muligheden for tidsbestilling ligger 1–2 uger frem.

Problemstillinger der egner sig til elektronisk tidsbestilling er:

  • Forebyggende celleskrab
  • Kørekort hos unge
  • Børneundersøgelser
  • Hudlidelser – fx udslæt, kondylomer, uren hud

Vi sætter pris på, hvis du kunne skrive et par stikord om emnet.