Tolkebistand

Hvis lægen eller patienten skønner, at der er behov for tolkebistand, er dette muligt.
Vi samarbejder med tolke via Region Syddanmark.
Konsultationstiderne tilpasses efter, hvornår tolken er til rådighed. Det er klinikken, der i så fald rekvirerer tolken via Regionen Syddanmark, og du vil blive kontaktet med oplysninger om tidspunkt for fremmøde. Vi vil bede om en bekræftelse på, at den tilbudte tid er accepteret.

Læs mere her:

Tolkning i sundhedsvæsenet