Asbjørn Hansen

Født 1977.

Jeg er kandidat i lægevidenskab fra Københavns Universitet juni 2014.

Efter embedseksamen tog jeg min KBU (tidligere turnus) på Aalborg Universitetshospital, Afdeling for blodsygdomme og Urinvejskirurgisk afdeling.
I 2016 havde jeg en 1-årig introstilling i Almen medicin hos Lægerne i Marstal på Ærø.
Derefter var jeg et år som reservelæge på Geriatrisk afdeling, OUH Svendborg.

Jeg har taget min speciallægeuddannelse i almen medicin hos SvenborgSund Lægerne og Vissenbjerg Lægehus.

Som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin har jeg været på Medicinsk afdeling, OUH Svendborg, Kirurgisk afdeling OUH Svendborg, Børneafdelingen, OUH, Gynækologisk afdeling, OUH samt Psykiatrisk afdeling, Middelfart.

Personale

Ligiane Santos
Født 1985.

Jeg fungerer som klinikkens sekretær, men er også oplært i at tage blodprøver, optage hjertediagram (EKG), udføre lungefunktionsundersøgelse, tage mig af årskontroller ved forhøjet blodtryk, type-2 diabetes, KOL og astma.

Jeg har læst til bioanalytiker i 2 år og har erfaring fra afdelinger på OUH Svendborg Sygehus og OUH Odense.

Øvrigt personale

Medicinstuderende: Louise, Malene, Jonas og Magnus.